Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
04-07-2018

Υπογραφή σύμβασης έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» αξίας 256.741,94€

Παρουσία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλου, του Προέδρου της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας και Αντιδημάρχου κ. Σωτηρίου Μήτση και του Διευθυντή της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννη Γεωργόπουλου υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ασφάλειας του νερού του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού από την ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας αποτελεί ένα από τα προβλεπόμενα μέτρα του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου σε εναρμόνιση με την Οδηγία 98/93/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα. Στοχεύει δε στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών –ειδικά στην πηγή του- σωστής επεξεργασίας του ύδατος και σωστής διανομής στα δίκτυα ύδρευσης. Υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων», αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση της ποιοτικής διαχείρισης του ύδατος από την πηγή ως τον καταναλωτή και εστιάζει στην ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας κ. Σωτήριος Μήτσης μετά την υπογραφή δήλωσε:

«Η πολιτική, που από την ανάληψη των καθηκόντων μας εφαρμόζουμε στην ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, είναι πολιτική ποιοτικής αναβάθμισης της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη υπογραφή υλοποίησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, που στόχο έχει την ολοκληρωμένη οργάνωση και συστηματικοποίηση ορθών πρακτικών σε όλα τα στάδια διαχείρισης του νερού από το σημείο υδροληψίας ως την βρύση του κάθε δημότη. Μέσα από τις προβλεπόμενες τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις καθώς και μέσα από την ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου, η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού υλοποιεί εγγυημένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό και διασφαλίζει ποιότητα στην καθημερινή διαβίωση».

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ