ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Συλλογή, μεταφορά και διάθεση λάσπης & παραπροϊόντων Βιολογικού Καθαρισμού Ηγουμενίτσας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

97.200€ (πλέον ΦΠΑ) ή 120.528,00 € (με ΦΠΑ 24%)

 

Αρχεία:

  1. 194 του 2020 με ΑΔΑ(1).pdf
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓ.ΛΑΣΠΗ ΑΝΔ01299 ΚΗΜΔΗΣ(1).pdf
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΣΠΗΣ 2021.doc
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2021.doc
  5. ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΣΠΗ 2021.pdf
  6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓ.ΑΝΔ01299 ΛΑΣΠΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf
  7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΑΣΠΗΣ 2021 ΜΕ ΑΔΑ.pdf

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ