ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αφορά την προμήθεια «Ειδών χειμερινής Ένδυσης Προσωπικού της ΔΕΥΑΗ» έτους 2021 με προϋπολογισμό μελέτης 6931,00 € (πλέον ΦΠΑ) ή 8594,44 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 22 Φεβρουαρίου , ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Αρχεία:

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ χειμερινα 2021 με κημδης
  2. Προκήρυξη ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2021 με αδα & κημδη
  3. Μελετη χειμερινα 2021
  4. Οικονομική προσφορά ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ρούχα 2021
  5. 35 του 2021 με ΑΔΑ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ