ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αφορά την προμήθεια «Ειδών Θερινής Ένδυσης Προσωπικού της ΔΕΥΑΗ» έτους 2021 με προϋπολογισμό μελέτης 7877,27 € (πλέον ΦΠΑ) ή 9767,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 22 Φεβρουαρίου , ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Αρχεία:

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΡΙΝΑ 2021 ΕΛΕΓ 10 ΦΕΒ με ΚΗΜΔΗΣ
  2. Προκήρυξη θερινά 2021 με αδα & ΚΗΜΔΗΣ
  3. Μελέτη θερινά 2021
  4. Οικονομικη προσφορα θερινα ρουχα 2021
  5. 34 του 2021 με ΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ