ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ : 

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

49.800,00 € (πλέον ΦΠΑ)  ή 61.752,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

ΑΡΧΕΙΑ:

espd-request-v2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2022 (1).docx

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00382 ΔΙΑΥΓΕΙΑ (1).pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00382 ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00382 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ