Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας των μεγάλων καταναλώσεων και μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού, σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας»

στο πλαίσιο του έργου «Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment-SaveSafeWater» -

Δικτύωση για αμοιβαία ασφαλή διαχείριση υδατικών πόρων σε διασυνοριακό επίπεδο , με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ενός αξιοβίωτου περιβάλλοντος

του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg-IPA II Cross Border Cooperation PROGRAMME «Greece-Albania 2014-2020»

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών

11/12/2018  ώρα 15.00 μμ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών

09/01/2019   ώρα 15.00 μμ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής

Αποσφράγισης  Προσφορών

15/01/2019   ώρα 11.00πμ.

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες: ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Επικοινωνία: ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - T.K. 461ΟΟ

Τηλ.: 26650 – 23223

ΦΑΞ : 26650 - 28910

Ηλ.ταχ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./

Διαδικτυακή πύλη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

www.deyaig.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

1. Διακήρυξη Ελλάδα - Αλβανία_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

2. Ειδική συγγραφή Ελλάδα Αλβανία.pdf

3. Γενική συγγραφή Ελλάδα Αλβανία.pdf

4. Τεχνική περιγραφή Ελλάδα Αλβανία.pdf

5. Τεχνικές προδιαγραφές Ελλάδα Αλβανία.pdf

6. Προϋπολογισμός μελέτης.pdf

7. Προϋπολογισμός προσφοράς Ελλάδα Αλβανία.docx

8. Τιμολόγιο Μελέτης Ελλάδα Αλβανία.pdf

9. Τιμολόγιο προσφοράς Ελλάδα Αλβανία.docx

10. ΤΕΥΔ_ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ.doc

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ