Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

Η ΔΕΥΑΗ έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ούτε υπήρξε πρόβλημα στην λειτουργία του.
Υπόκειται συν τοις άλλοις σε  τακτικό έλεγχο και  τα αποτελέσματα  των ελέγχων βεβαιώνουν τη καλή λειτουργία του.
 Οσο για τη θάλασσα και για  την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης ενημερώνουμε ότι  γίνονται αναλύσεις από το εργαστήριο <<ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ>> σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το ΥΠ.Ε.Κ.Α .
Με βάση την σύμβαση έγινε ανάλυση το  26 Μαίου και 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσουν 15/7, 11/8, 6/9, 2/10.
 Οι θέσεις δειγματοληψίας είναι το Λαδοχώρι, το Δρέπανο ,το Μακρυγιάλι και οι οποίες βρίσκονται πλησίον του βιολογικού.
 Τα αποτελέσματα τους είναι εξαιρετικά και τεκμηριώνουν ότι τα νερά της θάλασσας είναι πεντακάθαρα
 
Ακολουθούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύμβησης του Δ.Δ Ηγουμενίτσας για τον δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 25/05/2012

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ