ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 700.000 ΕΥΡΩ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/12/2019  και ώρα  15,00

ΑΡΧΕΙΑ:

  1. TD1.TEXNIKH_PERIGRAFH
  2. TD2.TEXNIKES_PRODIAGRAFES
  3. TD3.TIMOLOGIO
  4. TD4. ESY
  5. TD5. PROYPOLOGISMOS
  6. TE1 TEXNIKH EKUESH YDR YPOLOGISMOI PROMETRHSH PROYPOLOGISMOS
  7. TE2 HM MELETH
  8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΗΜΔΗΣ
  9. ΤΕΥΔ
  10. Project_Financial_Proposal_Art_141119

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ