Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Σ 67655

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας και εργαλείων για τη μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού και την βελτιστοποίηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του έργου: SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas (SunWater)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών

22/03/2019  ώρα 15.00 μμ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών

15/04/2019   ώρα 15.00 μμ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής

Αποσφράγισης  Προσφορών

19/04/2019   ώρα 10.00πμ.

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες: ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Επικοινωνία: ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - T.K. 461ΟΟ

Τηλ.: 26650 – 23223

ΦΑΞ : 26650 - 28910

Ηλ.ταχ:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./

Διαδικτυακή πύλη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

www.deyaig.gr

ΑΡΧΕΙΑ:

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ME ΚΗΜΔΗΣ.pdf
  2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ_signed_signed.pdf
  3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed_signed.pdf
  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.docx
  5. ΤΕΥΔ.docx

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ