ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) προκηρύσσει ανοικτο διεθνη διαγωνισμο με διαδικασια επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 4.317.371,24 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/01/2020  και ώρα  15,00

Αρχεία:

177 του 2018 με ΑΔΑ ορθή επανάληψη.pdf

238 του 2019 με ΑΔΑ ορθή επανάληψη.pdf

2019-OJS245-602485-el-ts ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.pdf

espd-request-v2 (5).pdf

espd-request-v2 (2).xml

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Προμήθεια ΗΜ εξοπλισμού της υφιστάμενης ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας (1).docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Προκύρηξη ΔΕΥΑΗ ΕΕΛ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ